בקרוב נעלה שירות לזימון תורים באמצעות האפליקציה ואתר התאגיד.

באמצעות שרות זה תוכלו להזמין תור לקבלת קהל בסניפי התאגיד בצורה קלה ופשוטה, תוך חסכון בזמן המתנה